תאריך עברי

יום שלישי, 21 בדצמבר 2010

קיצור שולחן ערוך - סימן כ"ט - סעיף ז'

ז. שמא יאמר האדם הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן, שמוציאין את האדם מן העולם, אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין, לא ישא אשה ולא ישב בדירה נאה ולא ילבוש מלבוש נאה, אלא ילבש שק וכדומה, גם זה דרך רעה היא ואסור הוא לילך בה. המהלך בדרך זו נקרא חוטא, שהרי כתיב בנזיר: "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש". ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה: "ומה אם נזיר שלא פירש את עצמו אלא מן היין צריך כפרה?! המונע את עצמו מכל דבר ודבר, על אחת כמה וכמה". לפיכך צוו רבותינו זיכרונם לברכה שלא ימנע האדם אלא מן הדברים שהתורה אסרה לנו, ולא יאסור על עצמו בנדרים ובשבועות דברים המותרים. כך אמרו זיכרונם לברכה: "לא דייך מה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים המותרים". ואסרו רבותינו זיכרונם לברכה לסגף את עצמו בתענית יותר מן הראוי. ועל כל הדברים האלו וכיוצא בהן אמר שלמה המלך עליו השלום: "אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר, למה תשומם". ואמר: "פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכונו".
קיצור שולחן ערוך - סימן כ"ט סעיף ז'

3 תגובות:

 1. יש לנו אבא בשמים ששומע מקשיב ועונה לתפילתנו
  ד" ברא שמים וארץ ואת הכל
  אין ךנו על מי לסמוך אלא לסמוך רק על אבינו שבשמים
  שרוצה תמיד לטובתינו וכל מה שד" עושה הכל לטובה

  השבמחק
 2. יש לנו אבא בשמים ששומע מקשיב ועונה לתפילתנו
  ד" ברא שמים וארץ ואת הכל
  אין ךנו על מי לסמוך אלא לסמוך רק על אבינו שבשמים
  שרוצה תמיד לטובתינו וכל מה שד" עושה הכל לטובה

  השבמחק