תאריך עברי

יום שלישי, 21 בדצמבר 2010

רעיון לפרשת שמות - מדוע לא יבער הסנה, עם מוסר השכל לכל אחד מאיתנו

כמדומה שמראה 'הסנה בוער באש והסנה איננו אכל' היה 'מבדק' ומבחן למרע"ה ]בנוסף לפירושים הרבים שנאמרו במשמעות המראה[.
משה הולך לדרכו ועסוק במלאכתו במרעה צאן יתרו. והנה לפתע הוא מבחין בתופעה לא רגילה – סנה
בוער ואיננו אוכל.

הרבה אנשים כה עסוקים במלאכתם שכלל לא ישמו לב לסנה הבוער, ובודאי שלא יבחינו בכך שאיננו אכל. אחרים שיבחינו בתופעה ימשיכו בדרכם ובמלאכתם, תוך מלמול חרישי 'מעניין'. בודדים ישימו לב ואף יאמרו לעצמם 'פעם, כשיהיה לי זמן, צריך לבדוק ב Google מה זה.

אבל רק אדם גדול, מי שיש בו את התכונות להנהיג, לגאול את ישראל, להיות 'אבי כל חוזה' – רק הוא יעצור את הכל ויאמר בליבו 'רגע, מה זה? יותר מכך, מה זה אומר לי? מה המשמעות אלי? 'אסרה נא ואראה', 'אסור מכאן לילך לשם' – זה מחייב אותי להתבוננות חדשה. לא להיות דוגמטי. אולי אני צריך לשנות תפיסה, לשנות הבנה. זה לא סתם 'תופעה מעניינת'. זה 'מראה גדול', זה בא להגיד לי משהו. אני צריך ללמוד את זה, ללמוד מזה, ולסור מכאן, מהמחשבות וההבנות שלי, ולשנותם לאור 'המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה'.
פסוק שלם הוקדש למחשבותיו של משה, כיון שהמראה הוא מבחן למשה – איך הוא יגיב ל'מראה הגדול הזה'.

מתוך עונג שבת, עלון מספר 7 (1030) פרשת שמות-וארא, מאמר מאת הרב יהושע בן–מאיר, ראש ישיבת שבות ישראל, אפרת.
----------
ואנחנו, האם אנחנו שמים לב למה שקורה מסביבנו ומנסים לבדוק מה זה אומר לנו ?

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה