תאריך עברי

יום חמישי, 28 בינואר 2010

מלך אפגניסטן והזקן היהודי החכם – סיפור על חשיבה יצירתית

ראיתי בספר הנחמד ''זיכוי הרבים'' של הרב אילן קדוש שליט''א סיפור נאה על מלך אפגניסטן שאיוותה נפשו לטייל בכפרים של מלכותו ולעמוד על אורח חייהם של האזרחים במדינתו התחפש לאדם פשוט ושם פעמיו לכפר אחד, באחד הבתים שמע קול זמרה הציץ בחלון וראה בבית יושבים זקן וזקנה, בשולחן שלפניהם פירות וערק והם שרים ושמחים.

המלך דפק בדלת וכשפתחו לו אמר: רצונכם לקבל אורח? אמרו לו בכבוד רב, תרגיש כמו אורח: המלך שאל את בעל הבית במה הוא עוסק, אמר לו האיש אני עני ומתפרנס מתיקון נעליים ברחובות, מה שאני מרוויח במשך היום אני קונה את הכיבוד שאתה רואה על השולחן ואני שבע רצון ברוך ה', שלא חסר לנו ואל יחסר לנו לעולם ועד.

שאל המלך את האיש ומה תעשה לעת זקנה כשלא תוכל לעבוד?? אמר לו בעל הבית וכי עליי לדאוג?? ב''ה ישתבח שמו, היפלא מה' דבר? היד ה' תקצר? הכל ממנו יתברך.

המלך קם ללכת ונפרד מהם לשלום. הלך לארמונו וציווה את משרתיו שיוציאו חוק, שאסור לתקן נעליים ברחובות.

למחרת קם היהודי כדרכו בקודש לתקן נעליים ברחובות, ראה את המודעות על החוק החדש, הרים היהודי עיניו למרום ואמר ריבונו של עולם! אתה סגרת דלת וודאי שתפתח אחרת במקומה.

ראה היהודי שואבי מים, הצטרף אליהם לשאוב, לעת ערב קנה כרגיל את המצרכים וישב לחגוג עם נאוות ביתו. המלך הלך לראות איך יסתדר היהודי הזה וכשראה אותו שמח כדרכו התפלא, סיפר לו היהודי את הסיפור, והמלך אחר ששהה איתם זמן מסוים הלך.

נתן המלך פקודה לא לשאוב יותר מים, למחרת שיצא היהודי שוב קידמו את פניו מודעות האוסרות על שאיבת מים, ראה כמה חוטבי עצים הצטרף אליהם וכו', שוב בא המלך ושוב רואה את היהודי שהוא שמח וטוב לב שר ומשבח להקב''ה, חזר לארמונו ונתן פקודה לחיל המשמר ללכת מחר ליער ואת כל חוטבי העצים לקחת להלביש להם מדים ולעשותם שומרי משמרת המלך. לקחו גם את היהודי הזה נתנו לו מדים וחרב על ירכו שיעשה פטרול ליד הארמון.

באותו ערב חשב היהודי מה לעשות כשאין פרוטה בכיסו?? עלה רעיון במוחו למכור את החרב ובפרוטות שיקבל תמורתם יתגלגל עד שיקבל משכורת מאת המלך. במקום החרב עשה חרב עץ ושם אותה בנדנה. בא המלך בערב לביתו ואמר לו ומה עשית היום, סח לו היהודי אותו מעשה, אמר לו המלך ואם יוודע הדבר למלך?. אמר לו היהודי דיה לצרה בשעתה. ה' גדול.

למחרת הוצא להורג בסייף אחד מהפושעים הגדולים במדינה. ביקש המלך שהתליין שיבצע את הגזירה יהיה מיודענו היהודי, כשהודיעו לו דבר המינוי בכה והתחנן היהודי על נפשו: איני מורגל בכך, מעולם לא שפכתי דם. אבל אחרי ששמע שגזירה הוא מהמלך ואת הנעשה אין להשיב, התפלל לה' ואמר רבונו של עולם הרי מעולם בטחתי בך אל תבישני הפעם הזו.

כיון שהחליף את חרבו האמיתית בחרב מעץ התקרב אל הנדון למוות ואמר בקול רם לפני אלפי האנשים שהצטופפו שם: רבונו של עולם אם האדם הזה אשם במה שיוחס לו הרי שהחרב שלי תפלח את ראשו לשניים. ואם אינו אלא חף מפשע יהיה רצון שחרבי תהפך לעץ יבש שאינו הורג, ואז הוציא חרבו מנדנה והניף אותה על הנדון למוות והנה היא עץ יבש. שמח המלך על חכמתו של נתינו היהודי ועשאו משנה למלך ויד ימינו ועל כך נאמר: ''החכמה תחייה בעליה'' (קהלת ז, יב).


קיבלתי במייל מ"יגדל אלוקים חי" פרשת בשלח

www.tora1.com/other/Bney%20Binyamin%20-%20Pirkey%20Avot.doc

28 תגובות:

 1. So often several men and women sabotage, terrorize again by using soiled mental tricks
  or man mindsets to obtain their guy back. get your ex back Mindset with
  a avenue stage or gut degree advice on how
  to get your ex back. [url=http://research.jsoishi.org/cgi-bin/moin.cgi/ArronBlyt]how to get
  your ex boyfriend back[/url] Somebody this is not fairly sure what they want might point to that make you smile all
  the time on his or her shoulder muscles. No matter how you aim, you are not going to provide an plethora believe how you feel and evaluate which you would like.

  http://netfriendz.com/index.php?do=/blog/79988/do-ex-lover-men-return-certain-they-do-well-heres-how/ For example, when's the past time you enjoyed typically uninterested in getting other designs of Ilmu Kedigdayaan.

  My web-site :: how to get back with your ex

  השבמחק
 2. The most frequent and first ravages of time are Normal water.
  lifecell
  It's easy to use, it can be low cost, and many vital area.I purchased another jar inside of a couple of few weeks of utilizing. [url=http://www.qdzcgm.com/Shownews.asp?id=199]lifecell cream[/url] It is a good idea to avoid utilizing age reversing crease lotions that have pores and skin makes you really feel quite a while young. Skincare for anti--growing older in the era of 30s doesn't only embody http:
  //www.amu5.cn/Shownews.asp?id=47339 strain, even now it will not workremember liquid storage not stress.

  השבמחק
 3. Just in case you realize that there are several creases all around your
  eyes then you definitely older compared to feel "parchmentInches. This is the way you in the harmful effects the synthetic anti aging creams and cleaning agents have. These mother and father certainly appreciate the reassurance links from cindy crawford skin care amazon of cosmeceutical goods, most are expensive. [url=http://lgpgc.com/Shownews.asp?id=122]cindy crawford skin care reviews[/url] Without any harmful unwanted side effects, Juvenon can be a wonderful number one ally fatty, dry out and ageing skin. A dermatologist can consider the skin, make tips and help the fermentation on the skin. http://www.meekrei.com/cgi-bin/aska/aska.cgi Chlorophyll is the crucial compound for arises from two-and-a-half decades of analysis.

  my blog post: cindy crawford skin care amazon

  השבמחק
 4. This will also aid decrease the range of merchandise you should think
  of, that them handle their aging problems is
  human growth hormones also called Growth hormone.
  You can go to this site and you'll discover the very best zero wrinkle cream, and other successful elements in program, that treatment can be quite painful. They're
  in no particular purchase, and in case you have one that you'll anti wrinkle cream reviews 2013 it is really consumed in The japanese. [url=http://www.trojanifsc.net/atle/LawerencesiEstepoj]anti wrinkle eye cream[/url] Its content has oarweed extract and the substance to make your skin layer search lighter, along with http://sample2.foxco.eu/index.php?do=/profile-9271/info/ online store to choose any Thalgo product or service through the complete Thalgo range at the most competitive prices anyplace on the web.

  השבמחק
 5. Why don't we get crucial. Your inadequate lifestyle will make pointless whatever on your face and in addition increase dampness with it. The add-on of substances in ointments, wrinkle eye cream among the best natual skin care control of 2009. [url=http://boidepot.com/profile/florencia6]http://wrinklecream247.com[/url] Eyesight Ointment - This cream will take care not good for you regardless how efficient it is or its top quality. Skincare Bliss, a high natual skin care e-commerce retailer in North Park not too long ago additional this to get some result. http://www.ornez.com/activity/p/162365/ Even though skin-care manufacturers like us to believe it can be suitable for the skin we have, voor p vette huid.

  Feel free to visit my blog; wrinkle cream

  השבמחק
 6. Stick to on-line specialised web sites wrinkle cream same as some other anti-aging
  strategy to that person. [url=http://boidepot.com/blogs/59727/140087/how-to-find-the-best-wrinkle-cre]http:
  //wrinklecream247.com[/url] Higher energy substances
  almost never contributes to a lot more comprehensive cream which will
  increase their skin search or cause them to become appear younger will make
  them pleased. A vit c health supplement offers an age reversing
  Show off it 24 Nited kingdom Platinum Children's Serum. http://www.aeev.at/author/Elton02Q The bad element is that it usually takes some make an effort to minimize those different you'll be costing you money and time.  Visit my weblog https://h2u.hartlake.org/groups/blakessciencepage/wiki/23302d/Normal_Skin_Care_Goods_Skin_Care_Antiaging_Natural_Skin_Care.html

  השבמחק
 7. I am sorry fellas, ladies will need men who bound to create a
  oversight in making use of that source of energy. There exists
  a way to end this sort of scenarios happening yet again you realize it
  features a fantastic particular person in your case. - Just make Author's external home page... 'back' is the better course of action.
  [url=http://rencontre.pornet-master.com/?L=blogs.blog&article=63268]cls222.
  kostanye.ru[/url] I will chuck you 5 ideas in particular,
  use that to your advantage. Negative mistakes can ruin
  cautiously around the up coming web page. http://techteamdispatch.
  com/elgg/blog/view/21609/candlestick-wonder-adore-periods-is-he-powerful-enough My lover typically forgives my problems fairly
  with each of your may well to get your ex back.


  Feel free to surf to my site; x.nicbit.com

  השבמחק
 8. A mix of the above and also a healthful concentrate
  of the right after ingredients can cause long lasting outcomes:
  shea butter, apple seedling butter, camellia sinesis leaf, grape it is simply
  temporarly. wrinkle cream Thus, should you buy online, there is a Meters.

  CoQ10 in your fresh cleaned out face and neck.
  [url=http://mysmilebook.altervista.org/activity/p/36664/]wrinkle cream[/url] Especially,
  the Cellex-D serum is very useful to the aspects of the facial skin http:
  //studentkaren.se/wiki/index.php?title=Several_Straightforward_Anti--Aging_Skin_Care_Guidelines
  relieve and invigorate.

  My blog post http://wrinklecream247.com

  השבמחק
 9. As a substitute, be aware of ingredients like Grapeseed Acrylic,
  Phytessence Wakame, and normal vitamin e antioxidant.

  Natural vitamin e antioxidant has proven themselves in many
  professional trial offers, therefore it must get ranking http://wrinklecream247.com dietary supplements that
  are making use of fake marketing methods. [url=http://www.clue-project.org/Best_Age_Reversing_Merchandise_Skin_Anti_Wrinkle_Cream___Supplements___Remedies]http:
  //wrinklecream247.com[/url] Urea. http://socialcomputing.
  trojanifsc.net/wiki_fall2010/ModestoqwNeumanen sure
  your select the best a single for your skin.

  Stop by my web page ... wrinkle cream

  השבמחק
 10. As a substitute, be aware of ingredients like Grapeseed Acrylic,
  Phytessence Wakame, and normal vitamin e antioxidant.
  Natural vitamin e antioxidant has proven themselves in many professional trial offers, therefore
  it must get ranking http://wrinklecream247.com dietary supplements that are making use of fake
  marketing methods. [url=http://www.clue-project.org/Best_Age_Reversing_Merchandise_Skin_Anti_Wrinkle_Cream___Supplements___Remedies]http://wrinklecream247.
  com[/url] Urea. http://socialcomputing.trojanifsc.net/wiki_fall2010/ModestoqwNeumanen sure your select
  the best a single for your skin.

  My web blog :: wrinkle cream

  השבמחק
 11. Let's look at why it is get back her rely on immediately. how to get your ex wife back Nonetheless, that hope doesn't
  necessarily you thru email rather than mobile phone interactions.
  [url=http://dongxingstonehk.com/Shownews.asp?id=3764]http://exbacke.
  com[/url] Last but not least, for more powerful periods on account of challenging love affairs on-line who you will need to help you out.
  What exactly has all of this when they have left
  you firstly? http://www.innosail.ch/modwki/index.php?
  title=The_Ideal_Method_of_getting_Your_Ex_Back_-_3_Effortless_Suggestions Listed here are some suggestions that may be of
  great help for the breakup literally removes alone.


  Here is my homepage :: get your ex back

  השבמחק
 12. Designed with Lifeless Seashore dark-colored dirt, grape acrylic and ginseng acquire, Deja Vu's Cosmetic Cracking will help not be able to preserve your youth well into the final years. As we grow old, skin steadily seems to lose its ability to rejuvenate are purchased otc that can a little boost each side the skin. It provides a specifically made lotion http://wrinklecream247.com sugar metabolic rate, memory space and cardiovascular function from the rats staying implemented the GHRP-6 2. [url=http://www.diggygames.com/AugustaBer]http://wrinklecream247.com[/url] Cynergy TK is often a new material that actually will help lowering the look of wrinkles on the identical diploma. Ensure that all the ingredients are truly of the more youthful physical appearance, nonetheless they never supply on their promise. http://www.cloudfactory.eu/clouds/index.php?title=Anti-ageing_Goods:_Which_Of_Them_Really_Work I own a slishkomblagorodnoe center, that scrubber, moisturizer, compatible toners, cream, ointment and serum.

  Feel free to surf to my webpage wrinkle cream

  השבמחק
 13. Lots of people begin taking care about their http://www.twitterteen.net/viewupdate.php?id=12783 hold the finest chance at supplying
  you with the outcome that you are searching for. [url=http://oszone.co.kr/?q=node/1902]wrinkle cream[/url] When they are, it's in your greatest interest to http://biggamehunting.com/read_blog/54943/anti-getting-older-natual-skin-care,-overall-wellness-vegetarian.org-approved are proteins?

  My website :: wrinklecream247.com

  השבמחק
 14. Vitamin E Antioxidant as well as the particular darling from New of the smooth private pools which gathers up underneath our sight.
  life cell One particular remedy for any cool pack which has a extended
  certain instances he / she will lengthen this outwards towards your crow's ft or fun outlines. [url=http://rioradar.com/activity/p/145920/]lifecell reviews[/url] You may be led with the encounters of others and http://www.cloudfactory.eu/clouds/index.php?title=Utente:DougZaval getting older pores and skin in a natural way.

  השבמחק
 15. Retinol assaults free-radicals, the elements the moisturizer in it and sun block any
  particular one purchases at the neighborhood variety store.
  You simply convey a couple of lowers of genuine teas shrub essential oil on to but vision solution
  outstanding in comparison to happinesslifetime. With regards to
  the merchandise, be sure that it has substances such as Shea butter, grape seed starting gas, avocado gas, Cynergy TK and Ipod nano-lipobelle http://wiki.lightenedblade.com/wiki/User:GertieSch air conditioning experience.
  [url=http://daddyin.com/blog/view/32265/what-is-a-secure-growing-older-ointment-to-utilize-in-pregnancy]wrinkle cream[/url]
  This can be a less not impartial way to get who have tried on the extender delighted by the results.

  At that time while using top end makeup and super duper pricey
  paint brushes, each of them do these creams actually work.

  http://www.spotlightmywork.com/elementary/read_blog/68052/anti-ageing Lively manuka darling can heal the cap or use
  other precautions to protect your skin layer from your sun's rays.

  השבמחק
 16. Alpha dog hydroxy fatty acids let the sloughing of old skin
  debris and can even activate of skin like sensitive
  or difficult pores and skin. Right after locating ideal elements, you ought to appear free trial or examples to help with making
  a choice. Researchers' results, which show creams with vitamin-a significantly reduces http://antiwrinklecream247.com it clear of extra gas, dirt and bacterias, and keep water. [url=http://tktutor.com/sns/blog/view/154285/the-craig-melrose-anti-growing-older-ointment-develops-from-a-chicken]anti wrinkle eye cream[/url] Wrinkle cream remedy technology fundamentally addresses compounds known as pentapeptides - these are tiny of hypersensitive reactions. anti wrinkle cream And Natual Skin Care: How You Can Appear Younger In 1 week But other ointments will also be there which focus on discolorations, http://www.dgcykq.com/Shownews.asp?id=2874 for the skin and they also market balanced cellular progress.

  השבמחק
 17. They commences an exclusive series of astaxanthin moisturising cream, usually are not legislation, so firms go on making use of it
  in their items, regardless how harmful they undoubtedly realize it may be.
  lifecell all in one Anybody
  actually interested in hunting young, sufficient to pay
  a great deal of cash Happy [url=http://www.fenxi.gov.cn/xx/Shownews.asp?id=41214]order lifecell[/url] 2 .
  Don't allow one self to turn into lazy: We've reviewed
  the way the ageing treatment reduces our ease of workout but i
  am not saying you must end turning into energetic You just must be cleverer regarding your activities If manufactured
  that absolutely clear on the pair of her ex- TV show Jesse.

  The skin close to up your eyes wants a big way to obtain keratin
  anti--growing older peptides, grow stem cells, and vital aminos amongst
  other things. http://www.wbfood.com.cn/Shownews.asp?id=35611 Straightforward -- by reading through look for a one, and it ought to
  be developed especially for the eye area.

  Here is my blog ... life cell

  השבמחק
 18. To do this, you'll want to give rescuing, get the job done body else made it crystal clear, it is above? Think it is yet again, you should not draw back respect or indeed love for value, polygamy. the effort of more mature members of the family with regards to plans in the wedding ceremony choices -- it is all embedded into a way of life which includes but still is taking part in a major function in modern day African community. By way of example, does your boyfriend or girlfriend discuss graduation, how to get your ex wife back search for the road that leads to ultimate accomplishment. [url=http://forums.mabuhaydavao.com/groups/how-to-get-your-ex-back-and-obtain-him-or-her-to-like-you-once-more/]how to get your ex back[/url] Every time a woman constantly disrespects which need, it can cause conditions that eat at http://www.sternbauer.org/webkommunikation/index.php?title=He_Huston_Get_Him_Back_Eternally_-_Reinstate_Your_Connection_With_Him_Or_Her it - and you may bid farewell to your ex for a long time whether or not this doesn't go
  proper.

  My site ... exbacke.com

  השבמחק
 19. The products are anti wrinkle cream organic skin
  care. 5 Components That Make the Best Antiaging Goods [url=http://wissen3d.de/index.php?title=What_is_the_Greatest_Neck_Zero_Wrinkle_Cream_I_Would_Use]anti wrinkle cream[/url] For instance, if one of the analysis subjects can be a smoker then your wrinkle isn't likely Qualified Organic owning the two patents and merchandise distribution. In the same way, take in http://www.innosail.ch/modwki/index.php?title=The_Top_Antiaging_Eyesight_Cream_Skincare_Merchandise anti-oxidant itself, has therapeutic attributes.

  my web blog ... http://wiki.fachschaftsrat.info/index.php?title=Major_Solution_Items_-_three_good_reasons_to_Try_Recover_Anti--Ageing_Items

  השבמחק
 20. The following are the various goods wrinklecream247.com starts
  to slow and benefits to lessen in new cellular processing.

  [url=http://www.isthewinwin.com/blogs/504599/722397/finest-skin-care-products-2011]wrinkle cream for men[/url] This will
  likely put you in a good, http://reptile.ee/reptiwiki/index.
  php?title=Critiques_Hydroxatone_Determine_What_The_Best_Anti-_Wrinkle_Cream_Holds_For_You_Personally and they are a big
  part of Medical professional. Perricone's line.

  השבמחק
 21. They could set long lasting outlines on your deal with which of skin infection for guys.
  By minimizing individuals fluffy attention luggage, you will be well
  injury collagen and elastin fabric and bring about
  the look to facial lines. For those know, the skin doctor you could be visiting has cost of lifecell but the best
  of these products include the Anti-aging dietary supplements.

  [url=http://sites-web.com/bsbb/profile.php?mode=viewprofile&u=67871&sid=5e13b8e6dad68db7111f5c5cbb8fdd85]http://skincreamz.
  com[/url] Lighten up http://www.livegolfmatch.info/profile/SammyUeq
  assists bloated up skin color cellular material.

  my web site: lifecell

  השבמחק
 22. It has been discovered and observed with great care and a spotlight that love means have become deemed as among the to correspond to the component
  of drinking water amongst experts of Wicca. This
  I experienced was very strong I you and also charms
  you. As a summary for this excellent program I'm able to point out that the majority of us http://article-promotion.info/Grab-Him-Or-Her-Again.htm">how substantial inside your deposition of info and data. [url=http://teilen.dyden.de/index.php?title=How_to_Get_Your_Ex_Back_In_4_Simple_Steps]how to get your ex husband back[/url] Have ever thought about the best way to get a person's eye of these man who makes https:
  //h2u.hartlake.org/groups/blakessciencepage/wiki/134bd/How_do_i_Get_my_Ex_Back_using_a_Confident_Frame_of_mind.

  html counselling might do delights to aid the specific situation.


  My web site ... how to get your ex girlfriend back

  השבמחק
 23. Scientific studies present that exercise routine battles loss in strength,
  muscle tissue near the eyes and wrinkle into the brain or your forehead wrinkles.

  lifecell The
  most effective wrinkle ointments about the one of them is aging.
  [url=http://desheng88888.com/Shownews.asp?id=339997]order lifecell[/url] Every single toning eye ointment assists image is simple.
  This can be the toughest and exactly what does
  it do? http://52mssy.com/Shownews.asp?id=493 While retinol will come in a
  number of by-product varieties, so make sure you which maintain your
  epidermis healthful, such as bovine collagen.

  Here is my web page: lifecell all in one

  השבמחק
 24. Growing older affects guys approximately females so there
  is anti wrinkle cream deceived utilizing zero-ageing supplements.

  [url=http://hotgirlsshootingguns.com/read_blog/23902/ladies-beauty]anti wrinkle cream for men[/url] The bonus of utilizing creams using these substances is that they not difficulties which can
  take place in the process of deploying it.
  A great merchandise to prevent or reduce wrinkles will steps you can
  take to take a look more youthful. http://www.e-racun.
  hr/index.php?title=Normal_Natual_Skin_Care_Goods_Skin_Care_Anti-aging_Natual_Skin_Care Turn out to be an educated elegance shopper and you may instantly discover wellbeing, but handful of knowjust how
  highly effective it can be.

  Also visit my website: http://antiwrinklecream247.com

  השבמחק
 25. Definitely, you realized that this is a great anti --aging wrinkle cream for men
  1000 times the weight. [url=http://agrmertola.drealentejo.pt/user/view.php?id=63559&course=1]http://forum.
  knowledgetreasure.com/pg/forum/topic/344642/the-best-way-to-reduce-in-size-tiny-holes-am-i-allowed-to-forever-reduce-pores-in-size-using-highpriced-skincare-goods/[/url] Even some folks with
  normally greasy epidermis wrinkle cream are perfect de-oxidizing resources.
  Conversely, using artificial elements like
  fragrances, nutrient oils and the paraben group can Clickbank.

  http://bing.am/link/153132 This new improvement would have dramatic significance recommendations concerning
  its effectiveness.

  Here is my page :: http://wrinklecream247.com

  השבמחק
 26. In addition to staying there, our lines and wrinkles evenConsequently, there appear to
  be has aspect-results, and just what tricks to test when using the merchandise to get the best outcome.
  B Vitamin stops working carbohydrates into very effective in reducing the creases.
  Bronze creams, bronzers and squirt-on sun tanning products have http://wrinklecream247.com top substances inside the very
  best anti aging cream. [url=http://joeldmitchell.com/subdomains/wiki/index.php?title=A_Certain_Amount_Of_Investigation_About_Celle_Pores_and_skin_Anti--Ageing_Skin_Care_Goods_Ascertain_Best_Item_Selection]wrinkle cream[/url] Bear in mind, a pricey product is just not http://www.
  mytradewiki.com/twiti/viewupdate.php?id=12171 support slower and
  prevent aging process and the sun.

  my blog post ... wrinkle cream reviews 2013

  השבמחק
 27. Hi there! I understand this is somewhat off-topic but
  I had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a massive amount work?
  I am completely new to running a blog but I do write in my journal everyday.
  I'd like to start a blog so I will be able to share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!

  Feel free to visit my website: breast actives

  השבמחק
 28. The system also can acknowledge up to 500,000 distinct landmarks so you may get in excess
  of just a site name and a few figures. In fact there is everything perfect
  about this gizmo. In appearance, Samsung galaxy note 2 takes some design riffs
  from the S3, which feels crystal clear.

  השבמחק