תאריך עברי

יום ראשון, 13 בספטמבר 2009

"עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו" – מהם הניסיונות ?

לפי פרקי דרבי אליעזר התרחש הניסיון הראשון מיד כשנולד אברהם, כאשר "ביקשו גדולי נמרוד להרגו ונחבא מתחת לארץ י"ג שנים".

הניסיון השני אירע לאברהם הבוגר, כש"נתנוהו בבית האסורים עשר שנים", לאחריהן "נתנוהו בכבשן האש ומלך הכבוד פשט יד ימינו והצילו".

בניסיון השלישי "טלטלו [הקב"ה] מבית אביו... והביאו לחרן".

הניסיונות שלאחר מכן תואמים את סדר המאורעות המפורט בתורה:

הניסיון הרביעי: הרעב הכבד.

הניסיון החמישי:  לקיחת שרה לבית פרעה ("וכי יש לך אדם שרואה שאשתו נלקחת לאיש אחר ואינו קורע את בגדיו?").

הניסיון השישי: מלחמת ארבעת המלכים.

הניסיון השביעי: ההתגלות במחזה וברית בין הבתרים.

הניסיון השמיני: המילה

הניסיון התשיעי: שילוח הגר וישמעאל

הניסיון העשירי: עקידת יצחק

פרקי דרבי אליעזר – פרקים כ"ו-ל"א

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה