תאריך עברי

יום שני, 19 באוקטובר 2009

מפיתו יתן לכל- איש החסד רבי/חכם סלמאן מוצפי

“איש החסד” היה הצדיק רבי סלמאן מוצפי זצ”ל. למעלה מכוחו רדף אחרי גמילות חסדים. הוא אשר כל ימיו צנוע היה ובורח מכל רבנות ושררה ציבורית משהתעורר עניין צדקה או חסד היה הראשון המזעיק והמארגן, ומשהגיעה העזרה והעסקנים פעלו, חזר ונתעטף בצניעותו.
בשנותיו האחרונות, ימים אחדים לפני ראש חודש, נותרו בכיסו סך 16 ל”י, ראה שיש לו בביתו מזון עד לראש חודש, החליט שהסך הזה מיותר הוא ואין הוא שייך לחודש הבא, כי אין משאירים שכר חודש זה לחודש אחר. הלך לחנות וקנה בגדי ילדים, והביאם לבית תלמיד חכם המטופל בילדים קטנים.

 
עולמו של צדיק

מתוך: איש לרעהו, גיליון 605

תגובה 1:

  1. ברוך ה' בנו של הצדיק ממשיך דרכו מפרסם את דברי התורה באתר דורש ציון www.doresh-tzion.co.il
    מצווה לפרסם

    השבמחק