תאריך עברי

יום שני, 19 באוקטובר 2009

החידות שהגאון מוילנא ידע כבר בגיל 3 !

בחג הסוכות של שנת תפ"ד, הגר"א היה אז בן שלש שנים ומחצה, וכבר בקי באופן מוחלט בחמשה חומשי התורה.

לשאלת הרב אב בית הדין

א. היכן מצוי בתורה פסוק שהמילה אברהם מופיעה בו פעמיים זה אחר זה מלבד פרשת העקידה ?
השיב מיד בציינו את הפסוק "אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם
הוליד את יצחק".

ב. על השאלה היכן מצוי בתורה פסוק אחד שיש בו שמונה תיבות סמוכות המסתיימות באות מם סופית ?

ציטט את הפסוק בפרשת וישלח "עזים מאתיים ותיישים עשרים רחלים
מאתים ואילים עשרים".

ג. על השאלה היכן יש בחומש פסוק שיש בו חמש תיבות שכל אחת מהן היא בת שתי אותיות ?

השיב במקום שיש שלשה פסוקים כאלה במקרא:

"ויולד נח את שם את חם ואת יפת",

"ותאמר לה המילדת אל תראי כי גם זה לך בן",

וכמו כן בפרשת בשלח "כי יד על כס יה".

מתוך: בסוד שיח, פרשת בראשית, גיליון 40

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה