תאריך עברי

יום ראשון, 1 במאי 2011

חכמי ישראל: רבי ישראל זיתון מתוניס

חכמי ישראל: רבי ישראל זיתון מתוניס

אישי ישראל
> פוסק חד ומחודד / הרב אורי דסברג

"שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים"

כאשר הבאיי (מלך תוניס) הורה לראשונה על פתיחת בתי דין רשמיים בארצו בשנת תרנ"ח (1898 - בתי דין אלו החזיקו עד תשי"ח כשחביב בורגיבה נשיא תוניס פקד על סגירתם) מונה הרב ישראל זיתון להיות ראש ועד בית הדין. מלבד היותו תלמיד חכם, וגם תלמידם של חכמים (הרב ישועה בסיס, מחבר הספר אבני-צדק; הרב אברהם יצחקי מחבר משמרות-כהונה; והרב אברהם חג'אג' מחבר 'זרעו של אברהם') היה בעצמו סוחר בשעווה, ובתור איש מסחר היה בקי גם במילי דעלמא, וחכמתו זו עמדה לו בעת שחקר בעלי דין ועדים. עמו ישבו לדין הרב משה חיים זיתון והרב דוד ג'אוי, ועל פסקי הדין שלהם היו חותמים יח"ד - ישראל, חיים, דוד. מבין שלושתם נולד הספר שו"ת משפט-כתוב, אך גם בו נוטל הר"י זיתון את המקום המרכזי.

לאחד מעורכי הדין שטען בפניו שכוונת השולחן-ערוך שונה מהפירוש שהוא נתן לה, ענה: לך יש שני שולחן-ערוך, אחד של מרן ר' יוסף קארו, והשני - כיסך; לי יש רק שולחן-ערוך אחד. כלומר, לך יש נגיעה כספית, ולכן אתה מפרש את כוונת השו"ע כפי שאתה מפרש. עורך דין אחר מצא, לדעתו, שפסק דין אחר של הרב סותר את מה שפסק לו עתה, ותבע אותו בפני בית המשפט של המדינה. הדברים נסתיימו בנזיפה לעורך הדין, כיון שהרב פרשׂ לפני בית המשפט את החילוקים הדקים שיש בין שני פסקי הדין. הר"י זיתון הצטיין בכוח הכרעה ושיפוט חד-משמעיים. הוראותיו לא השאירו מקום לספק. וכך פירש את דברי ר' יהודה הלוי בפיוטו "אתה כוננת מישרים" (פיוט לימים נוראים): "דרך חיים הודעתני וחוננתי שֵׂכֶל כּוֹבֵשׁ" - 'כובש' פירושו מכריע, ללא כל פקפוק.

כדרכם של חכמי ספרד היה מרבה להשתמש במליצות שאולות. במקום שכתב "וְצִלָּה גם היא" (על סמך בראשית ד,כב) התכוון גם אנו מתפללים (לשון צלי וצלותא) לשלומך. מקבל מכתב שבראשו נכתב הביטוי "יקדים קנה שר האלף שטי אותותי" צריך היה להבין שהכותב מקדים קנה (עט, קולמוס, על סמך הוראת חז"ל שלא להקדים קנה לוושט) ודורש בשלומו של הנמען, אלף ש"ר = שלום רב. וכל זאת הוא מקדים לשטי, שורות, אותיותיו, לגוף מכתבו. כמובן, זהו סגנון המכביד על הקורא, אבל גם מחייב אותו להעמיק ולהבין את שנכתב אליו. כשהיו טוענים לפניו טענות רבות, היה אומר שהכמות באה על חשבון האיכות, וראייה לכך: "משרבו - בטלו".

הרב ישראל זיתון נפטר בי"ט באב תרפ"א (1921) בהגיעו לגיל 81, שנחשב אז כגיל מופלג, וכפי שהספידו הרב כלפון כהן, שרבי ישראל זכה לזקנה ולשיבה, ובסוף ימיו נתעלה מראש וועד בית דין להיות אב בית דין.

כבד את אביך ואת אמך(ה,טו). עד כמה היא מצות כיבוד אם למדנו מרבי טרפון, שעליו מספרת הגמרא (קידושין לא,ב): "כל אימת דהוות [אמו] בעיא למיסק לפוריא - גחין וסליק לה, וכל אימת דהות נחית - נחתת עלויה" – כל פעם שרצתה אמו לעלות למיטתה או לרדת ממנה, היה גוחן כדי לשמש לה כמדרגה. 'פוריא' אפוא משמעותו: מיטה. ובכך מצא הר"י זיתון מקור לרמב"ם שפסק שאת מצות 'עד דלא ידע' בפורים מקיימים "עד שישתכר ויירדם בשכרות" (הל' מגילה ב,טו). וקשה, הרי בגמרא (מגילה ז,ב) "אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא", ולא נאמר מאומה על שינה? אבל אם 'פוריא' פירושו מיטה, הרי זהו מה שאמר רבא: שלא ישתכר אדם ברחובות ובשווקים, אלא במיטתו.
שבת בשבתו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה