תאריך עברי

יום רביעי, 19 בינואר 2011

בלי שעות קבלה- סיפור על רבי שמואל סלנט

דלתו של רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים, הייתה פתוחה לפני הציבור בכל עת. פעם אחת שאלוהו מקורביו מדוע אין הוא קובע שעות קבלה, כדי שלא יפריעו לו בכל שעות היום והלילה.

השיב רבי שמואל: "יהודי נדרש ללכת בדרכי הבורא. בברכת המזון אנו אומרים שהקב"ה 'זן ומפרנס אותנו תמיד, בכל יום ובכל עת ובכל שעה'. מכאן שאין לקב"ה 'שעות קבלה', אלא הוא דואג לברואיו בכל עת.

"גם על משה רבנו מסופר שהוא היה שופט את העם 'מן הבוקר עד הערב'. מדוע אפוא אתם מציעים לי דרך חדשה של קביעת 'שעות קבלה' מוגבלות?!"

שיחת השבוע, פרשת יתרו תשע"א, 1255

תגובה 1: