תאריך עברי

יום רביעי, 5 בינואר 2011

שמתם לב לדומה ולשונה בין פסח מצרים לפסח סדום. מעניין

פסח מצרים ופסח סדום

עוד קודם לפסח הראשון שחגגו ישראל ערב היציאה ממצרים, כבר מוזכר חג הפסח בפירוש רש"י. בפרשת וירא, על הפסוק המתאר כיצד לוט הכניס את המלאכים לביתו ועשה להם מצות, מעיר רש"י: "פסח היה". מעודי תמהתי, וכי מפני שאפה לוט מצות - פסח היה? ומה בכלל מקום לחג הפסח לפני יציאת מצרים? מן הסתם, לוט אפה מצות כי הוא מיהר, ולא היה סיפק בידו להכין לאורחיו לחם; אך מה בין זה ובין פסח?

אמנם, אם נדייק בלשון הכתובים נגלה כי כל פרשת הצלת לוט מסדום מדברת בלשון הפסח. סיפור זה מורכב מאנשים היושבים בבית סגור, אוכלים מצות, ועל הפתח מתרחשת הדרמה הגדולה: המלאכים משחיתים את העיר, מצילים את לוט, את משפחתו ואת יושבי הבית אוכלי המצות, ומכים את אנשי העיר על הפתח. למרבה ההפתעה, אלו בדיוק המוטיבים של פסח: בית סגור, אכילת מצות והמלאך המשחית את בכורי מצרים ומציל את יושבי הבתים אוכלי המצות. הדם על המשקוף ומכת הבכורות הם סמלי ההצלה של פסח מצרים; הדלת הסגורה וההכאה בסנוורים הם סמלי ההצלה של פסח סדום.

רמזים נוספים להקבלה בין שני הסיפורים ניתן למצוא בלשונות הכתוב: המלאכים אומרים ללוט ולמשפחתו "קומו צאו מן המקום הזה כי משחית ה' את העיר", ובדומה לכך - פרעה קורא לעם ישראל "קומו צאו מתוך העיר", והקב"ה מבטיח להם "ולא יתן המשחית". ראיה מכריעה להקבלה זו ניתן למצוא במילה "ויתמהמה", המתייחסת ללוט, במקביל לתיאור בני ישראל - "ולא יכלולהתמהמה". שני האירועים התרחשו בלילה ארוך, ועם עלות השחר התבררה התמונה: סדום נהפכה ומשפחת לוט ניצלה ויצאה ממנה; מצרים הושחתה ובני ישראל ניצלו ויצאו ממנה.

על שום הקבלות אלו, חרזו פייטני ההגדה: "זועמו סדומיים ולוהטו באש בפסח; חולץ לוט מהם ומצות אפה בקץ פסח". אף הגמרא כותבת שאברהם הכניס את אורחיו בערב פסח, וממילא המלאכים הגיעו ללוט בפסח. מכאן מקור למצוַת הכנסת האורחים המיוחדת של ליל הסדר. בפתיחת ליל הסדר אנו קוראים "כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויצרך", על שום המקום הראשון בתורה שבו מתואר הפסח - זהו פסחו של לוט, שקדם לפסחם של בני ישראל.

אמנם, עדיין קיים הבדל חשוב בין פסח סדום לבין פסח מצרים. פסח סדום היה פסחהּ של משפחה אחת - משפחת לוט היא משפחת אברהם. לעומת זאת, פסח מצרים היה פסחו של עם שלם - עם ישראל. עם ישראל כולו ניצל, כאשר כל משפחה יושבת בביתה וניצלת בו. כך גם לדורות - עם שלם עושה את קרבן הפסח משפחות משפחות, כדי להזכיר את הפסח הראשון שניצלה בו אומה שלמה.

סדרת התקליטורים "שירת התורה", מאת הרב יואל בן-נון, מכילה דברי תורה רבים על כל פרשה בספר בראשית. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333.

הרב יואל בן-נון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה