תאריך עברי

יום רביעי, 25 בינואר 2012

סיפור על הרב אריה לוין וכפיות טובה

עד היכן צריך להיזהר שלא להיות כפוי טובה נלמד מהמעשה הבא המובא בספר "מעילו של שמואל": בהיות הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין זצ"ל כבן 16 שנה נמנה על בחירי ישיבת סלוצק, וכבר אז שלט כמעט בכל סדר "נשים" שבש"ס בעל פה, גמרא רש"י ותוספות. משם פנה לישיבה בהלוסק, בה היה רבי ברוך בער מקאמניץ בעל ה"ברכת שמואל" ראש הישיבה. רב ברוך בער קירב עליו את ר' אריה מאוד בהכירו בו את השילוב של תורה עם יראת שמים, מדות טובות וענווה, וקבע עמו חברותא ללימוד מסכת עירובין ובשולחן ערוך "אבן העזר". הייתה זו זכות שמעטים זוכים לה, ועל כן כמה הופתע הברכת שמואל כאשר כעבור שנה התייצב רבי אריה בפניו, לקבל ממנו ברכת פרידה! כי ברצונו לעבור לישיבה בוולאוז'ין אם הישיבות ללמוד שם תורה. רב ברוך בער אף הביע את מורת רוחו, ולא הסתיר את הקפדתו...

לימים סיפר רב אריה כי ידע בברור שקפידתו של רבו גרמה לו כמה וכמה מאורעות קשות בחיים, ואף ידע מזה בשעת מעשה, אבל מה יכול היה לעשות, ופחד להישאר במקומו. כי בעל האכסניה בה התגורר ראה את התמדתו וחשקו בלימוד התורה ושמע על כישרונותיו ועל כוח זיכרונו ועיונו המעמיק ודחק בו להקדיש מעט מזמנו "להרחיב אופקים, ללמוד שפות חוכמות ומדעים, והנער פחד פן יתפתה ויגזור על עצמו מיתה רוחנית, כי בכך אט אט הוא יגורש מגן העדן של התורה בטהרתה" לפיכך מיהר לברוח מהניסיון.

אם כן נשאל רבי אריה מדוע לא סיפר כל זאת לרבו, ובכך משך על עצמו את הקפדתו? ענה רבי אריה תירוץ מדהים נורא: "איך יכולתי... הרי אז היתה עוברת הקפדתו על בעל האכסניה, והרי הוא נתן לי מפתו ומביתו, ואיך יכולתי להרע לו!?! מוטב היה לשתוק ולשאת את תוצאות הקפידה על עצמי, ובלבד שלא אהיה כפוי טובה!!!


shtaygen.co.il

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה