תאריך עברי

יום חמישי, 4 במרץ 2010

מי חיבר את "מודה אני", ואיזה עוד נוסח עתיק קיים ?

הנוסח של המודה אני לא תמצאהו בסידורי התפילה העתיקים, ולא נודע מי חברו, ואולי נתחבר ע״י אנשים יודעי ח"ן.   ובירושלמי (ברכות פרק ד') מובא נוסח אחר:

ר' שמואל בן נחמני אומר: … בשחר צריך אדם לומר: "מודה אני לפניך, ה' אלוקיי ואלוקי אבותיי, שהוצאתני מאפלה לאורה". במנחה צריך אדם לומר: "מודה אני לפניך... כשם שזיכיתני לראות החמה במזרח, כן זכיתי לראותה במערב." בערב צריך לומר: "יהי רצון לפניך, ה' אלוקיי ואלוקי אבותיי, כשם שהייתי באפלה והוצאתני לאורה כן תוציאני מאפלה לאורה מחר."
והיום אין אנו נוהגים לאומרם, ומה שלא נזכר במודה אני שם ה ו י ״ ה, מפני שנאמר בשעה שהאדם נעור משנתו ועדיין ידיו טמאות.

מתוך ספר "כתר שם טוב" לרבי שם טוב גאגין, חלק א', עמוד 24

גירסה דיגיטלית של הספר נמצאת באתר "hebrew books" -

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14392&st=&pgnum=24

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה